Apa itu Kakak Asuh?

Program Donasi Kakak Asuh adalah program untuk donatur tetap yang bersedia memantau dan membimbing perkembangan adik asuh dari Kampung sarjana

Apa saja Syarat Kakak Asuh?

Setiap calon Kakak Asuh wajib mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan kakak asuh.

Berapa nominal donasi Kakak Asuh?

Nominal donasi Rp50.000,00 / bulan dengan menambahkan Rp100,00 saat melakukan transfer donasi

Apa Kewajiban Kakak Asuh?

Setiap Kakak Asuh berkewajiban:
1. Mengetahui perkembangan adik asuh
2. Berlaku ramah dan peduli terhadap perkembangan adik asuh
3. Bersedia mengikuti beberapa agenda Kampung Sarjana yang berhubungan dengan pembinaan adik asuh
4. Ikut mendidik dan memotivasi adik asuh untuk bersekolah
5. Membuat 'surat semangat' 1 kali/ 6 bulan

Apa Hak Kakak Asuh?

Setiap Kakak Asuh berhak  :
1. Mendapatkan laporan keuangan setiap bulan
2. Mendapatkan perkembangan nilai sekolah adik asuh
3. Mengunjungi adik asuh

Bagaimana saya bisa menjadi Kakak Asuh?

1. Isi Formulir Pendaftaran Kakak Asuh disini
2. Unduh surat Pernyataan Kakak Asuh disini
3. Konfirmasi pendaftaran ke 0812 1906 5815

 

Salurkan Donasi Anda via

#mandiri 156-00-1090700-6 a.n Yayasan Kampung Sarjana Taqwa

untuk Donasi Kakak Asuh tambahkan Rp100,- contoh (Rp250.100)
konfirmasi Donasi ke 0812 1906 5815